DEKLARASI ULAMA dan Da’i Se-Asia Tenggara di Minangkabau 1438 H/2017 M

Agama News

RITVonline– DEKLARASI ULAMA dan Da’i Se-Asia Tenggara di Minangkabau 1438 H/2017 M
Dibacakan oleh Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara Ust. Muhammad Zaitun Rasmin
Padang, 20 Juli 2017
Bismillahirrahmanirrahim

1. Mewujudkan Umat islam sebagai umat yang satu merupakan kewajiban syar’I dan kebutuhan kaum muslimin.

2. Umat Islam sebagai umat yang satu, tidak menafikan adanya  perbedaan dan perselisihan pada internal umat Islam, selama itu tetap  dalam bingkai akhlak yang mulia.

3. Persatuan umat Islam ditegakkan di atas akidah yang lurus, ibadah yang benar dan akhlak yang mulia, berdasarkan al-Qur`an dan al-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi’in dan para ulama mu’tabar.

4. Pentingnya  sikap pro aktif dari seluruh kaum muslimin dalam membangun kesatuan, persatuan dan persaudaraan umat Islam, dengan menumbuh kembangkan sifat tabayyun, husnuzzhan, rasa cinta dan  kasih sayang, saling menghargai dan toleran, saling bersilaturrahim dan bermusyawarah,  serta menghindari segala hal yang dapat menyebabkan perselisihan, perpecahan dan permusuhan.

5. Pentingnya peran para ulama dalam keteladanan tentang kesatuan, persatuan, persaudaraan dan tolong menolong (ta’awun), pro aktif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam tubuh umat dan senantiasa mengarahkan ummat agar terhindar dari pemikiran ekstrim baik kanan(terorisme dan radikalisme)  maupun ekstrim kiri (liberalisme).

6. Sangat diperlukan peran aktif ummat Islam melalui berbagai lembaga Islam dalam mewujudkan sikap solidaritas dan membantu kaum muslimin yang sedang mengalami kesulitan dan kezaliman seperti yang terjadi di Rohingya dan Palestina serta beberapa negeri muslim lainnya yang mengalami kelaparan dan bencana dahsyat.

Spread the love

Tinggalkan Balasan